Sommeravslutning for Pikekoret

Torsdag 5. juni 2014 blir det sommeravslutning for Pikekoret på Beverlokalet kl. 17.30 -19.30. Det blir underholdning v/korene, utdeling av medaljer, felles koldtbord, natursti og loddtrekning.
Hver familie tar med mat til felles koldtbord og det de selv vil drikke. Det blir loddsalg og denne gangen ber vi juniorkoret om å ta med en gevinst verdi ca 50 kr. Fint om alle hjelper til med rydding etter avslutningen. VELKOMMEN!