Velkommen til nytt korår

Kongsberg Pikekor ønsker gamle og nye medlemmer velkommen til nytt korår! 

Første øvelse for alle korgrupper er TORSDAG 28.AUGUST 2014.
Aspirantkor (2-4.trinn) - kl.16.45-18.15.
Juniorkor (5-7.trinn) - kl.18.30-20.00.
Kammerkor (fra 8.trinn) - kl.18.00-20.00.

Merk! Vi har nytt øvingssted i høst:
Åslandsgata 13, Musikk-dans-drama sine lokaler. 

Kartlenke - Åslandsgata 13.