VELKOMMEN TIL KONGSBERG PIKEKOR!

 

Koret starter opp igjen etter sommerferien torsdag 29. august!  

Vi ønsker nye og gamle kormedlemmer, jenter & gutter, velkommen til å synge med oss.

Vi øver torsdager i Åslandsgata 13 (musikk-dans-drama sine lokaler)

Vi fortsetter med å la barn fra 1.trinn prøve seg i koret! 

Kom på en øvelse og syng litt med oss, eller ta først kontakt med aktuell dirigent. kontaktinformasjon finner du under "Kontakt oss" i venstremenyen.

Dere finner også informasjon om oss på Facebook - Kongsberg Pikekor.

VELKOMMEN Smile