Julegateåpning 2. desember 2012

Søndag 2. desember er det julegateåpning på Lågdalsmuseet. Arrangementet starter 12:30 med tenning av julegran. Korene (aspirant og juniorkor) skal synge i storsalen 14:00, og må møte kl 13:15 i korkjole. Pikekoret stiller tradisjonen tro med vaffel- og gløggsalg. Se vedlagte skriv for dugnadsliste og levering av vaffelrøre.
Fil Julegateåpning 2012