VIKTIG MELDING TIL ALLE FORELDRE!


Vi innkaller til møte i Kongsberg Pikekor, mandag 14.01.2013, kl. 19.00 på Bergseminaret. Det er møteplikt, og en representant fra hver korfamilie MÅ delta på møtet, så sett av datoen nå. På dette møtet skal det drøftes viktige ting, som nye ideer og inspirasjon for jentene våre fremover, fremtidige arrangementer, og mulig navnskifte for koret.

Vi i styret, samt dirigentene føler at koret går litt i “motbakke”, og vil i denne forbindelse gjerne løfte korets “lagånd”. Det er viktige ting vi ønsker å drøfte og diskutere – noen grep må gjøres! Det er derfor helt nødvendig at alle deltar på dette møtet, slik at vi sammen kan gi jentene et godt tilbud i koret fremover.

Nok en gang presiserer vi, dette møtet er obigatorisk. Om dere er bortreist eller av andre grunner absolutt ikke kan delta, ber vi dere melde fra skriftlig om dette til Gro eller Sissel.

Vi ønsker alle sammen en god jul!

Med hilsen fra Styret i Kongsberg Pikekor