Link til korets vedtekterKonsberg Pikekor består av sangglade jenter og gutter i alderen fra 7 til 18 år. Koret er delt inn i 3 korgrupper; aspirantkor 2-4. trinn, juniorkor 5-7. trinn og kammerkor fra 8. trinn som øver og opptrer hver for seg eller samlet - alt ettersom. Koret er nært tilknytta Kongsberg Kulturskole.

Koret ble startet i 1949 og har lange og gode tradisjoner. Kongsbergs befolkning kjenner godt til den blå og hvite korkjolen vår. Koret deltar på flereav Kulturskolen sine arrangementer i løpet av året.

Kongsberg Pikekor tilbyr også individuelle sangtimer for de som synger i Kammerkoret. Disse får tilbud om 22,5 min med individuell sangundervisning hver uke. Dette er et populært tilbud.

Begge dirigentene er ansatt via Kulturskolen. 

Semesterkontingenten for å være med i aspirantkoret er 850,-, for juniorkoret 950,- og for kammerkoret 1.150,-.

Fil Link til brosjyre om Pikekoret

Fil Vedtekter Kongsberg Pikekor