Bli med!

Hvis du ønsker å bli med i Pikekoret, ta gjerne kontakt med dirigent:

Gro Bjørnnes

gro.bjornnes@gmail.com  

- eller send en e-post til styret (se under Kontakt oss)

 

I Pikekoret fordeler vi i grupper etter alder:

Aspiranter - 2-4. trinn (Høsten 2016 åpner vi også opp for at barn i 1.trinn)

Juniorkor - 5-7. trinn 

Kammerkoret - fra 8. trinn