Nytt øvingslokale høsten 2010

Kongsberg Pikekor flytter sitt øvingslokale fra Gamle Badet på Kirketorget til KVS - Kongsberg Videregående Skole - undervisningssted Maurits Hansen.

Vi setter opp plakater, og har "vakter" de første øvelsene slik at alle kommer seg fram til riktig rom. 

Første ordinære øvelse etter sommeren er torsdag 26.8. 

For mer informasjon, kontakt dirigent Gro på tlf. 93674542