Nytt øvingslokale 2010 igjen!

Etter noen uker på Kongsberg Videregående flytter vi våre øvinger til Raumyr skole.

Adresse: Raumyrveien 18

Øvingstidene er de samme. 

 

Aspiranter og Kammerkor øver på musikkrommet.

Juniorkor øver på skolekjøkkenet.