Årsplan 2007/2008

Dette skjedde sist korårFlørt

KONGSBERG PIKEKOR KORÅRET 2007/2008

UKE

DATO

ARRANGEMENT/AKTIVITET HØST 2007 ANNET

34

21.08
22.08
23.08
Kulturskolen - arrangement
Skolebesøk – Sissel og Gro
Oppstart alle korgrupper
 
39 27.09 Årsmøte på Madsebakken skole
kl. 1900 - 2030
Alle
41 12-14.10     Seminar med overnatting - Elvetun Jondalen
JK og KK
 
42 18.10 Kontingent Kontingent ut
43 25.10 Familiekveld kl 1800 på Laagdalsmuseet.
Alle korgrupper - Korgensere
Dugnad 
44 01.11 Salg av lodd - kransekakelotteri Loddbøker ut
45 08.11 Levere drakter som ikke passer.  
46 15.11 Nye drakter leveres ut  
47   Innlevering av loddbøker Loddbøker inn
48 02.12 Julegateåpning Lågdalsmuseet 
Alle korgrupper
Vaffelbod - dugnad
50 16.12 Julekonsert i Kongsberg kirke kl 1800
JK og KK
 
52 24.12 Synge på gudstjenesten i Kbg. kirke kl.1500
JK og KK  
 
    ARRANGEMENT/AKTIVITET VÅR 2008  
1 03.01 Oppstart etter jul.  
4 24.-27.01 Glogerfestspillene. JK og KK  
6 10.-11.02 Åpen forestilling/Skoleforestilling
EnergiMølla - Kammerkor
Dugnad.
7 14.02 Kontingent Kontingent ut
12 24.-25.03 Åpen forestilling/Barnehageforestilling EnergiMølla - Aspirantene. Dugnad.
15 13.-14.04 Åpen forestilling/Skoleforestilling
EnergiMølla - Juniorkor
Dugnad.
16 19.04 Innlevering av loddbøker Loddbøker inn
22 30.05 Sommeravslutning. Alle korgrupper. Dugnad.
24 06.06 Siste øving