Oppstart januar 2011

Alle korgrupper har første øvelse torsdag 6.1.

Øvingstider- og sted er som før:

Aspirantkor - kl.16.45-18.15. på Raumur skole - musikkrommet

Juniorkor - kl.18.30.-20.00. på Raumyr skole - skolekjøkkenet

Kammerkor - kl.18.30.-20.30. på Raumyr skole - musikkrommet