Oppstart høsten 2011

Kongsberg Pikekor starter koråret med et infomøte sammen med Kulturskolen.

Tid: torsdag 18.8. Kl.17.00.

Sted: Tubalon (Kirketorget).

 

Første ordinære øvelse er torsdag 25.8. på Raumyr skole.

Øvetidene er som før: 

Aspirantkor - kl.16.45-18.15.

Juniorkor - kl.18.30.-20.00.

Kammerkor - kl.18.30.-20.30.

 

Gamle og nye medlemmer er velkomne!