SEMESTER PLAN HØST 2008

Aktiviteter i høst

Fot i munnenÅRSPLAN KONGSBERG PIKEKOR

HØST-2008

  

UKE

DATO

ARRANGEMENT/AKTIVITET HØST 2007 ANNET

35

28.8

ØVELSE JK 16.45 – 18.15

ØVELSE KK 18.30 – 20.30

KK-kvarter 18.15
37 12.09 Konsert med Geir Lystrup   ASP
39 25. 09 Årsmøte kl. 1900 – 2030  Alle
41 17-19.10     Seminar med overnatting – Elvetun Jondalen JK + KK
42 16.10 Kontingent  Kontingent ut
? Blir flytta Familiekveld kl 1800. Alle korgrupper  Dugnad
44 30.10 Salg av lodd – kransekakelotteri  Loddbøker ut
45 3-7.11 Kulturskolens uke   
45 06.11 Levere drakter som ikke passer.  Alle
46 13.11 Nye drakter leveres ut   Alle
47 20.11 Innlevering av loddbøker  Loddbøker inn
48 30.11 Julegateåpning Lågdalsmuseet ASP Vaffelbod - dugnad
50 10.12 Sangavslutning for sangelevene   KK
51 16.12 Julekonsert i Hedenstad Kirke, Kulturskolen  Sangere fra KK
51 21.12 Julekonsert i Kongsberg kirke kl 1800  JK + KK
52 24.12 Synge på gudstjenesten i Kbg. kirke kl.1500JK og KK   J K+ KK
    ARRANGEMENT/AKTIVITET VÅR 2009   
1 08.01 Oppstart etter jul.  JK + KK
4 23.-25.01 Glogerfestspillene. JK og KK  
  23.1 Skolekonserter   JK + KK
  25.1 Åpen lørdagskonsert  JK + KK