Semesterplan høst 2008

Se hva som skjer i høstFot i munnen

SEMESTER PLAN FOR KONGSBERG PIKEKOR 

HØST-2008

  

UKE

DATO

ARRANGEMENT/AKTIVITET HØST 2007 ANNET

35

28.8 ØVELSE JK 16.45 – 18.15 Gamle Badet

ØVELSE KK 18.30 – 20.30 Gamle Badet

ØVELSE ASPIRANTER:

17.00 - 18.30 Vestsida ungdomskole

 
KK-kvarter 18.15
37 12.09 Konsert med Geir Lystrup   ASP
39 25. 09 Årsmøte kl. 1900 – 2030 

Foreldre + kk

41 17-19.10     Seminar med overnatting – Elvetun Jondalen JK + KK
42 16.10 Kontingent  Kontingent ut
44 30.10

Familiekveld kl 18.00. Rødekors Huset              Alle korgrupper 

Dugnad
44 30.10 Salg av lodd – kransekakelotteri  Loddbøker ut
45 3-7.11 Kulturskolens uke   
45 06.11 Levere drakter som ikke passer.  Alle
46 13.11 Nye drakter leveres ut   Alle
47 20.11 Innlevering av loddbøker  Loddbøker inn
48 30.11 Julegateåpning Lågdalsmuseet ASP Vaffelbod - dugnad
50 17.12 Sangavslutning for sangelevene   KK
51 16.12 Julekonsert i Hedenstad Kirke, Kulturskolen  Sangere fra KK
51 21.12 Julekonsert i Kongsberg kirke kl 1800  JK + KK
52 24.12 Synge på gudstjenesten i Kbg. kirke kl.15.00       JK og KK   J K+ KK
    ARRANGEMENT / AKTIVITET VÅR 2009   
1 08.01 Oppstart etter jul.  ALLE
4 23.-25.01 Glogerfestspillene. JK og KK  
  23.1 Skolekonserter i Kongsberg Kirke i forbindelse med Glogerfestspilene 

JK + KK

Sammen med Kulturskolen
  25.1

Åpen lørdagskonsert i Kongsberg Kirke i forbindelse med Glogerfestspillene 

 

JK + KK

Sammen med Kulturskolen