Dugnad

Kongsberg Pikekor er foreldredrevet og avhengige av dugnadshjelp på følgende dager:

- 1. søndag i advent på Laagdalsmuseet (vaffelrøre, riggingm vaffel & gløggsalg)
- åpen øvelse
- korforestillinger/konserter (noe ekstra knyttet til vårkonserten)
- sommeravslutning
- loddsalg (2x i året)
- andre sosiale tiltak

Foreldrevakt:

For aspirantkoret har vi foreldrevaktordning. Dirigentene ønsker at en forelder er tilstede på øvelsen som en sikkerhet i tilfelle det skulle oppstå noe uforutsett + hjelpe til i pausen. Det forventes ikke noe mer enn at man er tilstede, så ta gjerne med en avis, bok, arbeid etc. Foreldrevakten velger selv om han/hun vil sitte utenfor øverommet eller være med på øvelsen. Oversikt over foreldrevakter sendes til aspirantkorforeldrene på e-post.